Uten et tett tak vil garasjen eller huset kunne få store og dyre skader. En eventuell lekkasje kan føre til råteskader, og alt skadet materiell må derfor skiftes ut. Dette er en særdeles dyr affære, og dekkes ikke av vanlig innboforsikring. Dersom du vet at taket på din garasje er gammelt og modent for utskiftning, bør du skifte det før det oppstår lekkasje.

Ekrogn Tak og Membran AS kan legge om garasjetaket ditt med asfaltprodukter eller foliemembrann, og ved behov også isolasjon. Spør oss gjerne om hva som kan være det beste å få utført hos deg.