Ekrogn Tak og Membran AS tilbyr autoriserte montører for tekking av terrasse som sikrer et vanntett resultat. Vi monterer isolasjon ved behov. Ved lave terskelhøyder bruker vi også vakumisolasjon. Tekket av  Ekrogn Tak og Membran AS, kan en terrasse ha en forventet levetid på opptil 30 år, avhengig av slitasjegrad.

Vi tilbyr godt opplærte og godkjente montører som sikrer at terrassemembranen monteres faglig korrekt. Ved brannrisiko sveiser vi med varmluft og representerer derfor ingen risiko for brann.